Alkohol


Kryteria diagnostyczne uzależnienia według ICD-IO

Na rozpoznanie uzależnienia pozwala identyfikacja trzech lub więcej następujących cech lub objawów występujących łącznie przez okres czasu w ciągu ostatniego roku. Są to:

1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia ( głód alkoholowy )

2. Upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem ( trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia do wcześniej założonego poziomu)

3. Fiziologiczne objawy zespołu abstynencyjnego pojawiającego się, gdy picie alkoholu jest ograniczane lub przerywane ( drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, lęki, padaczka poalkoholowe, omamy wzrokowe lub słuchowe, majaczenie)

4. Zmieniona ( najczęściej zwiększona ) tolerancja alkoholu ( ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu ) potrzeba spożycia większych dawek dla wywołania oczekiwanego efektu

5. Z powodu picia alkoholu, narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu przeznaczona na zdobywanie alkoholu lub jego picie

6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia