O mnie

Piotr Kościelniak jestem psychoterapeutą, specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłem 4 letnie szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Obecnie w trakcie szkolenia certyfikacyjnego. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje, jako psychoterapeuta uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach czy superwizując swoją pracę pod okiem certyfikowanych superwizorów / certyfikat PTP, EAP, PIPI / zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoteraii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w różnych placówkach na przestrzeni wielu lat. Chciałbym wymienić kilka z nich, które w znacznym stopniu przyczyniły się do mojego rozwoju: Szpital Psychiatryczny – Tworki i Szpital Bródnowski w Warszawie, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Warszawie, MONAR / MARKOT – Ośrodek dla Osób Bezdomnych, Wykluczonych Społecznie i Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych, Oddział i Poradnia Uzależnień na Targówku i Pradze.

Pracuję w podejściu Integratywnym, które łączy w sobie elementy różnych innych  modalności i nurtów psychoterapeutycznych, takich, jak; psychodynamiczna, ericksonowska, systemowa, Gestalt, poznawczo – behawioralna, praca z ciałem, hipnoza, Mindfulness. W aspekcie duchowym czerpie siłę i mądrość z filozofi Dzogczen, buddyzmu i mistyki chrześcijańskiej.

Wyznaję podejście holistyczne, które cechuje się całościowym spojrzeniem na człowieka. Opierając się na założeniu, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie wpływają na siebie i że należy leczyć cały organizm, a nie tylko jego chorą część.

To spojrzenie pozwala mi na indywidualne dopasowanie metod pracy do potrzeb pacjenta, tak by zmiana była trwała i niosąca w efekcie zadowolenie i satysfakcję z życia.

Odbyłem szkolenia z zakresu:

– Praca z ciałem w zdrowiu i osobistej przemianie, Kraków 2016

– Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami jedzenia, Kraków 2014

– Psychoterapia zaburzeń lękowych, Kraków 2014

– Hipnoza kliniczna w psychoterapii (stopień podstawowy), Kraków 2014

– Hipnoza kliniczna w psychoterapii (stopień zaawansowany), Kraków 2014

– Psychoterapia par, Kraków 2014

– Diagnoza kliniczna DSM-lV-TR, Kraków 2012

– CERTYFIKAT Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Warszawa 2012

– Psychoterapia depresjii, Kraków 2011

– Psychoterapia i poradnictwo, Kraków 2011

– Studium Pomocy Psychologicznej, Warszawa 2006

– Studium Terapii Uzależnień, Warszawa 2006