Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa pozwala w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć zmianę, która w klasycznej psychoterapii indywidualnej wymaga dłuższego czasu. Ta forma psychoterapii, to też okazja do “przeglądania” się w lustrach, którymi są inni grupowicze. Jeśli chcesz poprawić jakość swojego życia, uporać się ze swoimi trudnościami, pragniesz zmierzyć się ze swoimi lękami, chcesz być bardziej asertywny, pragniesz zobaczyć w bezpiecznych warunkach, jak postrzegają Cię inni ludzie – to grupa jest dla Ciebie.

Pracować będziemy nad poczuciem tożsamości płciowej, rolami społecznymi, zdolnością do bliskości, miłości, pracy, cieszenie się i korzystania z życia.

Zajmiemy się rownież rozwiązywaniem bieżących trudności i dylematów, pochylimy się nad różnymi rzeczami, które blokują, nie pozwalają grupowiczom pójść dalej, brać od życia więcej, wykorzystywać w pełni swój potencjał.

Proponujemy następujący wariant psychoterapii grupowej, dostosowany do potrzeb i czasu osób zainteresowanych:

grupa w tygodniu – zajęcia obejmują 3 godziny zegarowe, z częstotliwością RAZ w tygodniu, od godz. 18.00 do 21.00. Grupa będzie liczyła 10 – 12 osób. Koszt uczestnictwa w grupie – 100zł/spotkanie

grupa sobotnia – zajęcia obejmuje 8 godzin zegarowych, z częstotliwością RAZ w   miesiącu, od godz. 10.00 do 20.00. Grupa będzie liczyła 10 – 12 osób. Koszt uczestnictwa w grupie – 300zł/spotkanie

Kwalifikacje odbywają się w ramach pojedynczej sesji konsultacyjnej, na sesję można umówić się pod nr 530-501-292, e-mail: psychoterapia@piotrkoscielniak.pl

Archiwum

…w Warszawie

6 miesięczna grupa terapeutyczno-rozwojowa dla meżczyzn. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu, w soboty, trwały 8 godzin. Pracowaliśmy nad tożsamością siebie, jako mężczyzny, nad rozwiązywaniem bieżących trudności, nad polepszeniem relacji w rodzinie, związku, pracy. Nad zwiększeniem zdolności do pełnego doświadczania rzeczywistości takiej, jaka ona jest.