Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa pozwala w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć zmianę, która w klasycznej psychoterapii indywidualnej wymaga dłuższego czasu. Ta forma psychoterapii, to też okazja do “przeglądania” się w lustrach, którymi są inni grupowicze. Jeśli chcesz poprawić jakość swojego życia, uporać się ze swoimi trudnościami, pragniesz zmierzyć się ze swoimi lękami, chcesz być bardziej asertywny, pragniesz zobaczyć w bezpiecznych warunkach, jak postrzegają Cię inni ludzie – to grupa jest dla Ciebie.

Pracować będziemy nad poczuciem tożsamości płciowej, rolami społecznymi, zdolnością do bliskości, miłości, pracy, cieszenie się i korzystania z życia.

Zajmiemy się rownież rozwiązywaniem bieżących trudności i dylematów, pochylimy się nad różnymi rzeczami, które blokują, nie pozwalają grupowiczom pójść dalej, brać od życia więcej, wykorzystywać w pełni swój potencjał.

Proponujemy psychoterapię grupową, która odbywa się w sobotę lub w niedzielę, by nie kolidowała w codziennym życiem.….

grupa sobotnia – zajęcia obejmuje 9 godzin zegarowych, z częstotliwością RAZ w miesiącu, od godz. 10.00 do 18.00. Grupa będzie liczyła 10 – 12 osób. Koszt uczestnictwa w grupie – 450 zł /spotkanie. Pierwsze spotkanie będzie trzy dniowe, od piątku do niedzieli. Intensywność pierwszego spotkania ma na celu …

Kwalifikacje odbywają się w ramach pojedynczej sesji konsultacyjnej, na sesję można umówić się pod nr 530-501-292, e-mail: psychoterapia@piotrkoscielniak.pl

Archiwum

…w Warszawie

6 miesięczna grupa terapeutyczno-rozwojowa dla meżczyzn. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu, w soboty, trwały 8 godzin. Pracowaliśmy nad tożsamością siebie, jako mężczyzny, nad rozwiązywaniem bieżących trudności, nad polepszeniem relacji w rodzinie, związku, pracy. Nad zwiększeniem zdolności do pełnego doświadczania rzeczywistości takiej, jaka ona jest.