Psychoterapia

Psychoterapia MetaSystemowa to model psychoterapii stworzony i rozwijany w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej.

 

Praca najskuteczniejszych psychoterapeutów różnych podejść, filozofia i dokonania Berta Hellingera oraz inne ważne inspiracje na przestrzeni ponad 20 lat doświadczeń klinicznych stały się podstawą nowego jednolitego podejścia psychoterapeutycznego: Psychoterapii MetaSystemowej. W tym podejściu psychoterapia służy nie tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu – lecz także temu, by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie, w końcu stanąć wobec spraw ostatecznych.

Podejście MetaSystemowe jest oryginalnym kierunkiem psychoterapii. Opiera się na praktyce klinicznej i syntezie filozoficznej dokonanej przez Andrzeja Nehrebeckiego i dalej rozwijanej przez Andrzeja Nehrebeckiego i Milenę Karlińską-Nehrebecką w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej.

Podejście MetaSystemowe czerpie z trzech głównych źródeł: wybranych nurtów psychoterapii, głównie: psychodynamicznej, ericksonowskiej i poznawczej; filozofii stosowanej Berta Hellingera oraz ze świeckiej duchowości Dzogchen, buddyzmu i mistyki chrześcijańskiej.

Podejście MetaSystemowe jest od ponad 20 lat z powodzeniem stosowane w praktyce klinicznej, szkoleniu i superwizji, a w ostatnich latach naukowo weryfikowane w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Na poziomie formalnym podejście MetaSystemowe jest modelem integracji teoretycznej, o charakterze asymilatywnym. Model ten opisuje funkcjonowanie zdrowe, funkcjonowanie patologiczne, mechanizmy patogenezy, czynniki leczące oraz specyficzne metody leczenia.

 

Be First to Comment

Dodaj komentarz